รูป
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่:
25 หมู่ 16 ถนนประชาบูรณะ
สตึก
บุรีรัมย์
31150
ไทย
โทรศัพท์เคลื่อนที่:
087-245-8534
http://www.drsuwat.net
การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก
ข้อมูลอื่นๆ:

ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับโรงเรียนบ้านทุ่งวัง ตำบลทุ่งวัง  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์  

ITA

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”